Search form

Mosselen en voedselveiligheid
Your guarantee of the very freshest, top-quality

27-06-2016

Mosselen en voedselveiligheid

Mosselen zijn gezond en een goede bron van eiwitten. Het is een echt natuurproduct. Hoe zorgt de mosselsector ervoor dat er een voedselveilig product op het bord belandt?

De mosselen groeien op in de vrije natuur. Ze halen hun voedsel uit het water. De natuurlijke leefomgeving– het schone, voedselrijke water – is van cruciaal belang voor de mossel. In het water van de Waddenzee of Oosterschelde doen zich zelden problemen voor, maar er kunnen toxine vormende algen of bacteriën in het water voorkomen. Eventuele verontreiniging van het water kan in mosselen terechtkomen. De mosselsector houdt rekening met dit risico en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt scherp toezicht op de wateren waarin schelpdieren worden gekweekt. 

Monitoringsprogramma
De mosselsector kent al jarenlang een uitgebreid monitoringsprogramma op de aanwezigheid van onder meer toxine vormende algen. Die algen kunnen zich in de zomer, als de watertemperatuur stijgt, ontwikkelen in het water. De NVWA neemt wekelijks watermonsters en monsters van mosselen om te laten analyseren. Sinds dit seizoen is het monitoringsprogramma uitgebreid met tetrodotoxine (TTX). Als monsters uit een gebied te hoge waarden toxines aantonen, sluit de NVWA het desbetreffende deelgebied preventief totdat nieuwe monsters aantonen dat de situatie weer normaal is. Dit zogenoemde “early warning and respons”-systeem zorgt ervoor dat een voedselveilig product naar de mosselverwerkende bedrijven en dus naar de markt gaat.


Other news articles